Påverka verksamheten


Hur du kan påverka verksamheten på Hagdahls:

Det finns flera sätt att lämna synpunkter och ge förslag till verksamheten idag. En förslagslåda under TV:n och bredvid dörren vid entrén.
Det finns även förslagslistor på kontoret, en för programrådet och en för styrgrupp.

När det gäller den övergripande verksamheten bör förslagen först tas upp i styrgruppen, där det beslutas hur det skall hanteras. Det kan vara bra att i vissa fall få ett skriftligt förtydligande av idégivaren.
Efter styrgruppsbeslut upprättas en åtgärdsplan där det framgår vilka som är delaktiga osv. Uppföljning skall ske vid nästa styrgruppsmöte.
Om det är frågor som inte kan vänta till nästa styrgruppsmöte ska deltagarna kunna kontaktas via mail eller telefon.

Du kan också lämna förslag via länkarna längst ner på sidan.

Sammanfattningsvis:
– Skriv upp på befintliga listor eller meddela verksamhetschef/personal som dokumenterar förslaget.
– Styrgruppen behandlar förslaget.
– Åtgärdsplan upprättas tillsamans med idégivaren.
– Återkoppling till styrgruppen och övriga i verksamheten.


Lämna förslag till PROGRAMRÅDET >


Lämna förslag till STYRGRUPPEN >


Du kan också lämna dina synpunkter på Hagdahls verksamhet via formuläret här nedan

Kommentera