Mötesplatser för oss äldre

Förutom Hagdahls Seniorcenter finns ett antal andra mötesplatser för äldre, inte minst för äldre som upplever en plågsam ensamhet. Här nedan kommer vi att lägga upp information om, och länkar till sådana mötesplatser allteftersom de kommer till vår kännedom.

ResursPoolen Frivilliga uppdrag i Linköping är en ideell förening med socialt intresserade människor i olika åldrar, som har lite tid över för andra.
Gå till Resurspolens hemsida här
Resurspoolens mötesplatser våren 2019 (PDF-fil)


Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är ett kulturhus för seniorer mitt i stan. Du som bor i Linköpings kommun är välkommen hit för att umgås med andra, ta en fika i vårt café, delta i aktiviteter eller skapa något i vår ateljé.
Aktivitetshusets hemsida
Hitta till Aktivitetshuset (Karta)


Äldrekontakt

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är c384ldrekontakt-logga.jpg

Vi hjälper äldre ur ensamheten 
Det är extremt påfrestande att möta livet helt ensam och det sociala behovet  upphör inte för att man blir gammal. Kanske är det snarare då det är som allra störst, eftersom negativa livshändelser ofta hopar sig i hög ålder? 
Istället för att ensamma äldre sitter i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap hjälper vi dem lära känna varandra över en kaffe. Våra volontärer bjuder på fika medan andra skjutsar de med behov till och från fikat. Vill du vara med?
Till Äldrekontakts hemsida


Fontänhuset

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är fontc3a4nhuset-logga.png

Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.

Till Fontänhusets hemsida
Till Fontänhuset på FacebookOm krisen eller kriget kommer!

Viktiga mötesplatser om vi hamnar i en allvarlig kris är så kallade ”trygghetspunkter”.
Läs här vad en trygghetspunkt är, och var din närmaste tryhetspunkt finns >


Kommentera